O nás

FG Financial Group – SK, a.s. pôsobí na trhu finančného sprostredkovania. Našim klientom pomáhame spracovať osobné financie a nájsť optimálne riešenia v kľúčových oblastiach života, či už ide o zabezpečenie bývania, rodiny, majetku, dôchodku alebo zhodnotenie úspor.

Sme dcérskou spoločnosťou finančnej skupiny Arca Capital, ktorá pôsobí na trhoch strednej a východnej Európy viac ako 20 rokov.

Vízia

Našou víziou je stať sa silným hráčom na trhu komplexného finančného sprostredkovania a prinášať našim klientom riešenia, za ktorými si stojíme.

Poslanie

Chceme zvyšovať finančnú gramotnosť našich klientov a pomôcť im tak vytvárať a spravovať ich finančné portfólia.

Filozofia

Klient na prvom mieste.

V komplikovanej spleti finančných produktov hľadáme individuálne pre každého klienta optimálne riešenie.
Naše riešenia predávame klientom len za predpokladu, že stopercentne rozumejú tomu, čo kupujú.
Staráme sa o našich klientov a ich potreby nielen pri uzatvorení zmluvy, ale aj počas jej trvania.

Hodnoty

Profesionalita

Kreativita

Vzájomný rešpekt

Dynamickosť

  Flexibilita

Starostlivosť

Stabilné zázemie so skupinou Arca Capital

Jediným akcionárom spoločnosti FG Financial Group – SK je finančná skupina Arca Capital pôsobiaca na trhoch strednej a východnej Európy už viac ako 20 rokov.

Arca Capital spravuje aktíva v objeme viac ako 1,4 mld. eur. Zaoberá sa investíciami na trhu biotechnológii, informačných a komunikačných technológií či obnoviteľných zdrojov energie.

Skupina realizuje projekty v rôznych oblastiach ako energetika, turizmus a rekreácia, reality, poľnohospodárstvo, potravinárstvo či IT.

Viac informácií a ďalšie projekty na www.arcacapital.com